Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.20
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu  o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4407 ze dne 13.1.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
 
III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4407 ze dne 13.1.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti

Tisk Export článku do PDF