Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.25
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY , bytem Vondroušova 1193-4, Praha 17 - Řepy o pronájem volného nebytového prostoru garážového stání v halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním garážového stání č. 22 v přízemí halových garáží v ulici Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 - Řepy


II. schvaluje návrh Majetkové komise č. 8 ze dne 4.6.2007 pronajmout NP garážové stání č. 22 v přízemí halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 17-Řepy paní XY , bytem Vondroušova 1193-4, Praha 17-Řepy za účelem garážování automobilu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 177,47 Kč/m2/rok bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF