Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.28
ze dne 06.08.2008

Usnesení k žádosti paní XY a paní XY, Vondroušova 1157 o uznání přechodu nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  a paní XY o uznání přechodu nájmu bytu o vel. 4+1/L v 7. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici


II. neschvaluje žádost a netrvá na vyklizení a předání bytu o vel. 4+1/L v 7. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici a navrhuje ZMČ schválit uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu s paní XY a paní XY za regulované  nájemné.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF