Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.23
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti pana XY, Žufanova 1098 o udělení souhlasu s podnájmem bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 2+kk v  domě čp. 1098 v Žufanově ulici, o udělení souhlasu s podnájmem bytu z důvodu vzetí do vazby.


II.  schvaluje podnájem bytu na dobu určitou do 31.12.2008.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem bytu a informovat správní firmu Optimis.

Tisk Export článku do PDF