Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.29
ze dne 09.04.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Španielova 1288 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu č. XY o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4561 ze dne 14.7.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4561 ze dne 14.7.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti

Tisk Export článku do PDF