Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.4
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti pana XY o zřízení tržního místa

Rada MČ

I. neschvaluje navrženou změnu tržního řádu tak, jak je uvedena v žádosti podnikatele XY a ukládá vedoucí živnostenského odboru JUDr. Žeberové v tomto smyslu informovat podnikatele.


II. doporučuje informovat podnikatele XY o připravovaném vypsání výběrového řízení na provoz stánku ( ovoce – zelenina )  na konečné tramvaje Bílá Hora

Tisk Export článku do PDF