Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.19
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  v domě čp. 1161 ve Vondroušově ulici


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu, s podmínkou doplacení nákladů soudního řízení ve výši 14.804 Kč.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF