Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.38
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti pana XY o společenskou záruku

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o společenskou záruku


II. neschvaluje poskytnutí společenské záruky v případě žádosti pana XY


III. ukládá odpovědět zamítavě panu XY na jeho žádost o poskytnutí společenské záruky.

Tisk Export článku do PDF