Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.38
ze dne 19.05.2008

Usnesení k žádosti pana XY o pronájem nebytového prostoru místnosti bývalého mandlu v suterénu domu čp. 1118 v Bazovského ul., Praha -Řepy za účelem využití archivu

Rada MČ

I.  projednala žádost pana XY, bytem Nevanova 1037, Praha-Řepy, o pronájem nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1118, místnosti bývalého mandlu, o velikosti 11,5m2 za účelem archivu dokumentace. Nabízí nájemné ve výši 250,-Kč/m2/rok. Správní firma Optimis s.r.o. s pronájmem souhlasí.


II. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s panem XY k nebytovému prostoru v suterénu domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy, o vel. 11,5m2, za účelem archivu. Výše základního nájemného je stanovena na 420,-Kč/m2/rok (bez služeb) a bude každoročně upravována přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok.


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF