Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.37
ze dne 05.08.2009

Usnesení k žádosti pana XY o poskytnutí slevy na nájemném za byt č. XY Galandova čp. 1244, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY o poskytnutí slevy na nájemném za byt č. XY Galandova čp. 1244 z důvodu provádění stavebních úprav v domě, které po delší dobu zhoršovaly podmínky užívání bytu a domu


II. ZAMÍTÁ

žádost pana XY o poskytnutí slevy na nájemném za byt č. XY Galandova čp. 1244  


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF