Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.24
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti pana XY o odpuštění kauce

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, podnájemce služebního bytu  o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp.  1201 ve Vondroušově ulici, jehož nájemcem je HZS hl.m. Prahy, o odpuštění kauce při navázání nové nájemní smlouvy

II. schvaluje žádost

III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy bez složení kauce správní firmě Optimis a vyrozumět žadatele

Tisk Export článku do PDF