Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.25
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti pana XY  o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Španielova  1282,  Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1282/XY

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Španielova 1282, Praha 6 – Řepy o  provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 3.patře, tj. 4.podlaží domu čp. 1282 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na  přítelkyni paní XY,  která s ním žije ve společné domácnosti.


II. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1282/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1277 – 1282 ul. Španielova, k.ú. Řepy – prodej IV. etapa


III. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit  uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 3.patře, tj. 4.podlaží  domu čp. 1282 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY a paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 28.7.2003 beze změn.


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ  změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1282/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1277 – 1282 ul. Španielova , k.ú. Řepy – prodej IV. etapa, na základě usnesení ZMČ č.15.15 ze dne 29.10.2008 a 17.24 ze dne 21.1.2009, kterými byl schválen prodej  jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení a to takto b.j. č.  1282/7 p.Michal Urban  na  pan XY   a paní XY


V. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L přísl. ve 3. patře, tj. 4. podlaží domu čp. 1282 ve Španielově ulici Praha 6– Řepy   a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1282/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF