Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.13
ze dne 17.09.2007

Usnesení k žádostí pana XY  o vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu v  domě čp. 1212 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v  domě čp. 1212 ve Vondroušově ulici, o vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou

II. schvaluje vystavení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF