Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.22
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti pana XY  a paní XY , Vondroušova 1157 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY a paní XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě  čp. 1157 ve Vondroušově ulici.


II. zamítá zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF