Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.31
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti pana XY, nájemce bytu č. XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1268/XY v ul. Španielova 1268, Praha – Řepy – prodej III. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, nájemce bytu č. XY, Španielova 1268, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1268/XY z důvodu probíhajícího řízení před OS pro Prahu 6


II. SCHVALUJE

prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy z důvodu soudního řízení do 31. 8. 2009


III. UKLÁDÁ

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF