Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.21
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti pana XY, Jiránkova 1137 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce služebního bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 12.3.2011


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF