Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.28
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY Galandova 1238 o souhlas s místem podnikání pana XY

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v Galandově ul. čp. 1238, o vydání souhlasu s místem podnikání pana XY v tomto bytě.


II. schvaluje žádost s tím, že souhlasí s místem podnikání pana XY v Galandově ulici čp. 1238 do 31.12.2007. Souhlas opravňuje pan XY k žádosti o ŽL.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF