Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.25
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti pana XY , Čistovická 241 o prodloužení nájemní smlouvy a odslužebnění bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce služebního bytu v  domě čp. 241 v Čistovické ulici, o prodloužení nájemní smlouvy a odslužebnění bytu.


II. neschvaluje žádost o odslužebnění bytu, bude vystaven dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 4802/04 na dobu určitou do 7.3.2010.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o svém stanovisku .

Tisk Export článku do PDF