Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.22
ze dne 04.06.2008

Usnesení k žádosti pana XY, bytem Makovského 1224, Praha 6 - Řepy o zrušení poplatku 30,--Kč za STA

Rada MČ

I. projednala  žádost pana XY , nájemce bytu č.X v domě čp. 1224, v ulici  Makovského o zrušení poplatku ve výši 30,--Kč měsíční za STA v bytě.


II. zamítá  žádost  pana XY , bytem Makovského čp. 1224 o zrušení poplatku ve výši 30,- Kč/měsíc  za  STA v bytě a doporučuje žadateli požádat o příspěvek na bydlení sociální odbor.


III. ukládá vedoucí OSOM  seznámit žadatele se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF