Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.27
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti pana XY , bytem Galandova 1237, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , bytem Galandova 1237, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu a to rozšíření nájemní smlouvy na družku paní XY , která s ním žije ve společné domácnosti.

II. schvaluje a doporučuje ZMČ uzavření dodatku č. 2 k platné nájemní smlouvě k bytu č.13 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. patře, tj. 5.podlaží  domu čp. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy o vzniku společného nájmu bytu pana a paní XY.  V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu č. 4865/04  ze dne 19.5.2004 a dodatek č.1 k této smlouvě ze dne 22.3.2006 beze změn.

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF