Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.22
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti pana a paní XY  o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost pana a paní XY, nájemců bytu o vel. 1+kk v 1.podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4414 ze dne 27.1.2003 uzavřené s paní XY na dobu neurčitou s tím, že společnými nájemci bytu se stávají pan a paní XY, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4414 ze dne 27.1.2003 uzavřené s paní XY na dobu neurčitou s tím, že společnými nájemci bytu se stávají pan a paní XY, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tisk Export článku do PDF