Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.32
ze dne 19.08.2009

Usnesení k žádosti oblastního sdružení ODS, zastoupeného paní XY, oblastní manažerkou  o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1145 v Makovského ulici, Praha -Řepy za účelem využití informační kanceláře ODS

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost oblastního sdružení ODS, zastoupeného paní XY, oblastní manažerkou o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1145, o velikosti 19,01m2 za účelem informační kanceláře ODS na dobu určitou od 31. 8. 2009 do 11. 10. 2009 za nájemné 1080,-Kč/m2/rok


II. SCHVALUJE

uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v přízemí domu čp. 1145 v Makovského ulici, Praha 17 – Řepy, o vel. 19,01m2, za účelem informační kanceláře s oblastním sdružením ODS Prahy 13 zastoupeným paní XY, oblastní manažerkou, se sídlem Mohylova, Praha 13, PSČ 155 00. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 31. 8. 2009 do 11. 10. 2009 za stanovené nájemné ve výši 1080,-Kč/m2/rok (bez služeb)


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF