Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.34
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu,  Španielova 1280, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost manž. XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu  o vel. 4+1/L s příslušenstvím v 6.podlaží, tj. 5.patře domu čp. 1280, Španielova ul.  Praha 6 -Řepy  a to v rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s nimi žije ve společné domácnosti.
        
II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření  smlouvy o změně nájemní smlouvy a o vzniku společného nájmu bytu o velikosti 4+1/L s příslušenstvím v 6.podlaží, tj. 5.patře domu čp. 1280, Španielova ul., Praha 6 - Řepy na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb., a dalšími platnými předpisy
 
III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh na schválení uzavření smlouvy o změně nájemní smlouvy a o vzniku společného nájmu bytu ve Španielově ulici čp. 1280, Praha 6 - Řepy s paní XY, panem XY a paní XY k projednání v ZMČ
Tisk Export článku do PDF