Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.22
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Socháňova čp. 1131, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Socháňova 1131, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 4 +1/L s přísl. ve 4.patře, tj. 5.podlaží domu čp. 1131 v Socháňově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s ním žije ve společné domácnosti.


II.  souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 4+1/L s přísl. ve 4.patře, tj. 5.podlaží  domu čp. 1131 v Socháňově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY s paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 4.9.1985  beze změn.


III. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF