Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.32
ze dne 19.11.2008

Usnesení k žádosti o výměnu startovacího bytu o velikosti 1+kk v Nevanově ul. čp. 1079 za byt o vel. 2+kk na téže adrese

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce startovacího bytu o velikosti 1+k.k. v Nevanově ul. čp. 1079.  Žadatel chce vyměnit současný byt za větší startovací byt.


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 24 ze dne 3.11.2008 pronajmout byt o vel. 2+k.k. s přísl., I.kat. v 5. podlaží v ul. Nevanova čp. 1079, Praha-Řepy panu XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem stávajícího bytu o vel. 1+k.k. v Nevanově ul., čp. 1079. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy  na dobu určitou do 28.2.2012 bez možnosti dalšího prodloužení


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF