Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.34
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou k nebytovému prostoru č. 302 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ul., Praha – Řepy ke dni 30. 6. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, nájemce nebytového prostoru č. 302 – kanceláře v přízemí domu čp. 1144 v Makovského ulici, Praha-Řepy, o ukončení nájemní smlouvy dohodou k uvedenému nebytovému prostoru


II. SCHVALUJE

ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 302 – kanceláře v přízemí domu čp. 1144 dohodou ke dni 30. 6. 2009


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatelku a správní firmu Optimis s.r.o. s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF