Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.10
ze dne 20.08.2008

Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k záměru výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova na pozemku č. 342/5, k.ú. Řepy


II. souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové napsat stanovisko investorovi

Tisk Export článku do PDF