Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.16
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu jedné místnosti v budově Socháňova čp. 1221 mezi CSZS a Národní radou osob se zdravotním postižením

Rada MČ

I. projednala žádost Centra sociálních zdravotních služeb (CSZS) o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu místnosti č.12 v přízemí nebytového prostoru sociálního zařízení objektu Socháňova čp. 1221, Praha-Řepy s Národní radou osob zdravotně postižených ČR (NRZP ČR)


II. schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru v CSZS, místnosti č.12 v přízemí objektu čp.1221, ul. Socháňova s NRZP ČR se sídlem Partyzánská 7, Praha 7. Podnájemní smlouvu s NRZP uzavře CSZS, Bendova 1121/5, Praha-Řepy, zastoupené PhDr. Jindřichem Kadlecem, ředitelem CSZS a poté její kopii zašle na vědomí OSOM.


III. ukládá vedoucí odboru OSOM vyrozumět ředitele CSZS, PhDr. Jindřicha Kadlece o souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy a o zaslání její kopie na vědomí OSOM. Rada zmocňuje starostku k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.SM 07 00000 200, která byla uzavřena dne 1.7.2007 mezi MČ Praha 17 a CSZS se sídlem Bendova 1121/5.

Tisk Export článku do PDF