Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.13
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi CSCZ a paní Natašou Šmídlovou

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí CSZS o souhlas  k uzavření smlouvy o podnájmu místnosti č.10 v přízemí nebytového prostoru sociálního zařízení objektu Socháňova čp.1221, Praha - Řepy.

II. schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru v CSZS - místnosti č. 10 v přízemí objektu čp.1221, ul. Socháňova  s paní Natašou Šmídlovou, bytem Praha 4, ul. Batelovská 1207/7, živnostenské oprávnění č.j. ZIV/U22158/2007/PAR za účelem výuky jazyků. Podnájemní smlouvu s paní Natašou Šmídlovou uzavře CSZS, Bendova 1121/5, Praha-Řepy, zastoupené PhDr. Jindřichem Kadlecem, ředitelem CSZS a poté její kopii zašle na vědomí OSOM.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF