Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.10
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti o schválení využití prostor v bývalém služebním bytě Mateřské školy Bendova 1123

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí ředitelky Mateřské školy Bendova o využití prostor v bývalém služebním bytě v budově Bendova 1/1123


II. schvaluje rekolaudaci bývalého služebního bytu na nebytové prostory, které budou sloužit jako šatna, jídelna, sociální zařízení, sborovna, knihovna, jednací místnost, sklady


III. ukládá ředitelce Mateřské školy Bendova ve spolupráci s odborem školství a kultury zajistit vše vše potřebné s rekolaudací a dále vypracovat návrh výše a zdrojů vlastního financování.

Tisk Export článku do PDF