Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.35
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS

Rada MČ

I. SCHVALUJE,

na základě předložené žádosti, přijetí sponzorských darů v celkové hodnotě 6 658, - Kč, darovaných Centru sociálně zdravotních služeb.


II. UKLÁDÁ

KTA - Bc. Evě Soukupové informovat ředitele organizace CSZS PhDr. Jindřicha Kadlece ve znění usnesení č. I.

Tisk Export článku do PDF