Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.33
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti o rozšíření účelu parkování na pronajatém garážovém stání v suterénu objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského na střídavé parkování  osobního automobilu a motorky

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY,  nájemce garážového stání, umístěného v suterénu halových garáží čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha - Řepy o rozšíření účelu pronájmu na střídavé parkování osobního automobilu a motorky


II. schvaluje rozšíření účelu pronájmu garážového stání na střídavé stání osobního automobilu a motorky


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vystavit pokyn k uzavření dodatku NS

Tisk Export článku do PDF