Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.29
ze dne 20.02.2008

Usnesení k žádosti o pronájem nebytového prostoru - skladu v suterénu domu čp. 1223, Makovského ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost nájemce bytu  v Makovského ul. čp. 1223, p. XY  o pronájem skladu o velikosti 4 m2, v suterénu téhož domu za účelem skladování sportovních potřeb.


II. schvaluje návrh MK č. 15 ze dne 11.2.2008 pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v suterénu domu čp. 1223, Makovského ulice, Praha-Řepy p. XY za účelem skladu sportovních potřeb, za nájemné ve výši 420,-Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout valorizační klauzuli; eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s p. XY.

Tisk Export článku do PDF