Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.38
ze dne 08.12.2008

Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k pronájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1278 ve Španielově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1278 v ul. Španielova, Praha 17 – Řepy o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor do 31.12.2008


II. schvaluje ukončení nájmu a předání vyklizeného nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1278 v ul. Španielova, Praha 17 – Řepy ke dni 31.12.2008


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF