Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.27
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti o připojení nebytového prostoru k bytové jednotce č. 1133/XY o velikosti 1+1/L v přízemí v ulici Socháňova čp. 1133

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, vlastníka bytové jednotky č.1133/XY v Socháňově ul. čp.1133, Praha  - Řepy, o připojení nebyt. prostoru k této byt.jednotce 


II. neschvaluje žádost 


III. ukládá  vedoucímu OSOM informovat žadatele o stanovisku RMČ

Tisk Export článku do PDF