Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.34
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti o připojení kolaudovaného nebytového prostoru, bývalé kočárkárny k bytu č. 1 v přízemí domu čp. 1239, Galandova ul., Praha-Řepy a ukončení pronájmu tohoto prostoru s paní XY

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , nájemkyně bytu v domě čp. 1239, Galandova ulice, Praha 17 - Řepy o připojení sousedícího kolaudovaného nebytového prostoru č. 301 k bytu a tím možnost rozšíření bytu, současně se souhlasem paní XY s ukončením pronájmu tohoto nebytového prostoru ke dni 31.3.2008. Žádost projednala MK na svém zasedání č. 14 dne 14.1.2008 a navrhuje žádost schválit. Dům čp. 1239-1242 je zařazen do VI. etapy prodeje.

II. neschvaluje  připojení uvedeného nebytového prostoru k bytu č. 1, nájemkyně paní XY  z důvodu zařazení panelového domu čp. 1239-1242, Galandova ul.  do VI.etapy prodeje. Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí čp.1239-1242, Galandova ul. s paní XY  je platná.

III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF