Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.25
ze dne 23.04.2008

Usnesení k žádosti o přidělení garážového stání  v přízemí halových garáží v čp. 1192, Drahoňovského ul., Praha - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu zvláštního určení  o nájem garážového stání v halových garážích v Drahoňovského ul., čp. 1192, Praha 17 - Řepy. Jmenovaná vlastní průkaz ZTP
 
 
II. schvaluje  pronájem garážového stání  na dobu neurčitou  v přízemí halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha-Řepy paní XY, bytem Vondroušova 1193-4 za účelem parkování osobního automobilu za nájemné ve výši 177,47,-Kč/m2/rok bez služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s valorizační klauzulí a za podmínky, že nájemce nesmí v objektu halových garáží parkovat s automobilem na pohon LPG


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na gar. stání

Tisk Export článku do PDF