Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.21
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti o peněžitou pomoc

Rada MČ

I. projednala žádost o.s. Klub Kolečko o peněžitou částku 5.000,- Kč na provoz sdružení.

II. souhlasí

Tisk Export článku do PDF