Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.16
ze dne 03.06.2009

Usnesení k žádosti o odkoupení bytové jednotky č. 1263/XY  v ul. Španielova čp. 1261 až 1266 – prodej II. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost manželů XY o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 1263/XY v ul. Španielova čp. 1263. Prodej bytů ve Španielově ul. 1261 až 1266, II. etapa, byl ukončen usnesením ZMČ P 17 č. 17.16 ze dne 21. 1. 2009 ke dni 30. 1. 2009


II. NESOUHLASÍ A NEDOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej předmětné bytové jednotky Španielova 1263/XY manželům XY na základě výše uvedeného usnesení RMČ P 17 č. 56.21 ze dne 9. 3. 2009 a na základě usnesení  ZMČ P 17 č. 17.16 ze dne 21. 1. 2009, kterým byl ukončen prodej bytů v ul. Španielova 1261 až 1266, Praha 17 – prodej II. etapa.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF