Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.26
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci koupelny

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu  v bezbariérovém bytovém domě čp. 1193-4 v ul. Vondroušova o finanční příspěvek pronajímatele na rekonstrukci koupelny.


II. schvaluje žádost o finanční příspěvek předložit k posouzení sociální a zdravotní komisi RMČ.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF