Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.9
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti  o umístění zpomalovacích prahů v ul. Socháňova a Mrkvičkova

Rada MČ

I. pověřuje dopravní a bezpečnostní komisi zpracováním návrhu na umístění zpomalovacích prahů v ul. Socháňova a Mrkvičkova.
Tisk Export článku do PDF