Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.57
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti  o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o prodloužení lhůty uskladnění věcí v exekučním skladu  v domě čp. 1120, ulici Bazovského.

 
II. schvaluje  návrh OSOM na prodloužení lhůty uskladnění věcí paní XY po exekučním vystěhování z bytu v domě čp. 1120, Bazovského ulici v exekučním skladu v domě Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy na dobu 6 měsíců od původně stanoveného termínu, tj. do 5.6.2009. Ostatní ustanovení dohody o uskladnění věcí zůstávají v platnosti


III. ukládá  vedoucímu  OSOM seznámit žadatelku a správní firmu Optimis se stanoviskem Rady

Tisk Export článku do PDF