Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.27
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.  Jiránkova 1136, v k.ú. Řepy o prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytového panelového domu ul. Jiránkova 1136 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví.


II. nedoporučuje ZMČ schválit žádost nájemců domu čp. 1136 ul. Jiránkova v k.ú. Řepy   o zařazení domu do   prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji byl již ZMČ usnesením č. 5.15  ze dne 16.5.2007 a č. 6.9. ze dne 13.6.2007  schválen.
V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy bytů pro potřeby obce, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy (byty)


III. ukládá OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF