Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.19
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti manželů XY , Španielova 1266 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1266 ve Španielově ulici


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF