Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.7
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti manž. XY  o opětovné posouzení zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o opětovné posouzení  výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy.


II. neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF