Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.11
ze dne 17.09.2007

Usnesení k žádost  o umožnění odkoupení bytové jednotky č.1275/XX, v ul. Španielova

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , Španielova 1275 v m.č. Praha 17 o umožnění odkoupení   bytové jednotky č. 1275/XY v ul. Španielova v m.č. Praha 17 - prodej I. etapa.

II. doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1275/XY paní XY  ve smyslu ust.§ 6  zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o převodu vlastnictví jednotek v ul. Španielova  č.p. 1270 až 1276 v m.č. Praha 17 ( spoluvlastnický podíl na společných částech domu 746/85283, cena bytové jednotky  vč.podílu na pozemcích činí 503 334,- Kč)

III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF