Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.12
ze dne 20.08.2007

Usnesení k vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro řešení sociálních dopadů deregulace nájemného

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro řešení sociálních  dopadů  deregulace nájemného. 


II. doporučuje ZMČ schválit vytvoření fondu ústupového bydlení.


III. ukládá  OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF