Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.8
ze dne 10.12.2007

Usnesení k vystoupení pana Maršíka z komise pro Břevnovskou radiálu

Rada MČ

I. projednala žádost p. Davida Maršíka, který dopisem ze dne 10. 9. 2007 požádal o vystoupení z komise pro Břevnovskou radiálu

II. souhlasí s vystoupením p. Davida Maršíka z komise pro Břevnovsku radiálu

Tisk Export článku do PDF