Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.6
ze dne 05.09.2007

Usnesení k výši příspěvku do Fondu oprav a údržby při prodeji bytových panelových domů

Rada MČ

I. projednala výši příspěvku členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku do Fondu oprav a údržby.


II. doporučuje ZMČ schválit příspěvek členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku do Fondu oprav a údržby. Do rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek bude příspěvek  hrazen vlastníkem jednotky od 1. dne následujícího měsíce po podání návrhu na vklad Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do KN ve výši násobku celkové výměry  podlahové plochy bytové jednotky a částky:
neopravené (neregenerované) domy 30 ,- Kč /1 m2 / měsíc
opravené (regenerované) domy  20,- Kč /1 m2 / měsíc.
Výše záloh na úhradu služeb zůstává do rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek ve výši, kterou vlastník hradil na účet spravovaný správní firmou, před podpisem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF