Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.15
ze dne 05.11.2008

Usnesení k výročním zprávám mateřských a základních škol městské části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2007/2008

Rada MČ

I. byla seznámena se souhrnnými výročními zprávami mateřských a základních škol městské části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2007/2008


II. souhlasí s jejich předložením na odbor školství MHMP v určené podobě a termínu


III. ukládá OŠK předložit souhrnné výroční zprávy na odbor školství MHMP

Tisk Export článku do PDF